Arbetsrätt vid rehabilitering

Datum: 
2020-01-31 09:30 till 15:30

Ett seminarium om arbetsrättsfrågor i samband med rehabiliteringsprocessen.

När kan och bör arbetsgivaren hjälpa den anställde? Kan arbetsgivaren säga upp eller avskeda en anställd på grund av sjukdom?
Seminariet riktar sig i första hand till personal inom företagshälsan men även chefer, HR och andra med intresse för frågan är välkomna. 

Datum: 31 januari 2020
Plats: Sturegatan 15, Stockholm
Tid: 09.30 – 15.30
(kaffe och registrering från kl. 09.00)

Läs mer