Medicinskt ledningsansvar inom företagshälsan

Datum: 
2020-04-24 09:30 till 17:00

- Vad innebär det för verksamhetschefen och medicinskt ansvarig personal?

Datum: 24 april 2020
Tid: Kl. 09.30 – 17.00 (fika finns från kl.09.00)
Plats: Sturegatan 15, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetsansvariga chefer samt personer med medicinskt ledningsansvar inom företagshälsan 
Pris: 4 495:- + moms för medlemmar i Sveriges Företagshälsor, 5 495:- + moms för icke medlemmar.

För en verksamhetschef på företagshälsan är en av ledningsuppgifterna att ansvara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god vård. För den uppgiften krävs specifik sakkunskap motsvarande de behov som finns i den aktuella verksamheten. Förutom att tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård, måste verksamhetschefen tillse att samverkan och samordning med andra enheter också fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt. Det måste också finnas de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver och personalens kompetens måste upprätthållas genom vidareutbildningsinsatser med mera. En FHV-verksamhet får inte bedrivas utan att det finns en namngiven person som har det medicinska ledningsansvaret.
Läs mer