Sveriges Företagshälsors Årsmöte 2020

Datum: 
2020-05-15 14:00 till 15:30

Sveriges Företagshälsors medlemmar hälsas välkommen till årsmötet 2020.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga att ladda ner senast två veckor innan mötet.

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan och Budget 2020
Resultat 2019 
Årsredovisning Föreningen Sveriges Företagshälsor 2019
Årsredovisning Sveriges Företagshälsor Service AB 2019
Övriga anmälda ärenden
Valberedningen
Regionala kontaktpersoner 2020 förslag

Ärenden som medlem önskar behandla på ordinarie årsmöte ska vara föreningen tillhanda senast den 15 april 2020.

kl. 14.00 Årsmötesförhandlingar
kl. 15.30 (ca) Avslutande mingel med förfriskningar och tilltugg

Anmälan 
Senast 29 april till anmalan@foretagshalsor.se

Kontakt
Peter Munck
E-mail: peter.munck@foretagshalsor.se
Telefon: 08 - 762 67 47