Kansli

Peter Munck af Rosenschöld, vd
Telefon direkt: 08 - 762 67 47.       
E-post: peter.munck@foretagshalsor.se

Marie Dahlgren, Kommunikation & Information
Telefon direkt: 08 - 762 67 45.       
E-post: marie.dahlgren@foretagshalsor.se

 

Pernilla Nordkvist, Projektledning & Utbildningar
Telefon direkt: 08-762 67 42.
E-post: pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se