Valberedning

Valberedningen i Sveriges Företagshälsor består av:

Susanne Nordqvist  
08-556 137 19
susanne.nordqvist@globenhalsan.se
Globenhälsan, Stockholm 

Johanna Tångring   
019-602 65 18
johanna.tangring@regionorebrolan.se
Regionhälsan Örebro

Helen Berg Kirkegaard, sammankallande
Tel: 040-25 05 50
helen@tjugonde.se
Tjugonde företagshälsovård, Malmö