Valberedning

Valberedningen i Sveriges Företagshälsor består av:

Helena Börjesson, sammankallande
08-120 125 06
helena.borjesson@avonova.se
Avonova

Johanna Tångring, Örebro
019-602 65 18
johanna.tangring@regionorebrolan.se
Regionhälsan Örebro
Örebro

Helen Berg Kirkegaard
Tel: 040-25 05 50
helen@tjugonde.se
Tjugonde företagshälsovård
Malmö