8 av 10 arbetsplatser brister i hantering av kemikalier

2019-11-06

Arbetet
80 procent av arbetsplatserna brister i hanteringen av kemikalier. Det visar en granskning av närmare 3 600 arbetsplatser i landet.
Avgaser, nagellim, svetsrök, kvartsdamm. Här finns ämnen som förekommer i mångas arbetsliv. Och som kan orsaka allt från allergier till frätskador och cancer. Arbetsgivare är skyldiga att ha kontroll över kemiska risker på jobbet. Men Arbetsmiljöverkets granskning som pågått under två års tid och där närmare 3 600 arbetsplatser inspekterats visar att åtta av tio platser brister.
Läs mer