Allvarliga brister i arbetsmiljön för AT-läkare inom vården

2019-09-09

Dagens Samhälle
I dag publicerar Sveriges yngre läkares förening (Sylf) årets AT-ranking, som visar allvarliga brister i arbetsmiljön. Var fjärde AT-läkare har till exempel arbetat jour utan legitimerad kollega på plats och varannan AT-läkare uppger att det är ganska eller mycket vanligt att de arbetar helt utan ersättning, skriver Madeleine Liljegren och Tora Borén.
Läs mer