Arbetsmiljöverket frågar Sverige om attityder till arbetsmiljöarbete

2019-09-24

Arbetsmiljöverket
Nu gör Arbetsmiljöverket en undersökning för att ta reda på olika gruppers attityder till arbetsmiljöarbete.
I höst utfrågas 5 000 personer om hur de ser på arbetsmiljöarbete. Är det viktigt, eller inte? Varför, eller varför inte? Och vad skulle få just dem att engagera sig mer för en god arbetsmiljö på sina egna arbetsplatser?
- Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. Därför är det viktigt att vi arbetar med att öka engagemanget och intresset för arbetsmiljöfrågorna, säger Ulrica Klettner, enhetschef på enheten för strategisk kommunikation och initiativtagare till undersökningen.
Läs mer