Arbetsmiljöverket ska höja kunskapen om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

2019-08-05

Regeringskansliet
Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att genom informationsinsatser höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet mot sexuella trakasserier.
I uppdraget ingår att tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) utveckla den digitala plattform med samlad information om diskrimineringslagens och arbetsmiljölagens krav. Arbetet sker i  samråd med Jämställdhetsmyndigheten.
Läs mer