Arbetsmiljöverket utfärdade 45 omedelbara förbud vid restaurangkontroller

2019-12-06

Arbetsmiljöverket
I förra veckan genomförde Arbetsmiljöverket restaurangkontroller tillsammans med flera andra myndigheter på ett 30-tal orter över hela landet. Arbetsmiljöverket utfärdade 45 omedelbara förbud mot att använda farliga köksmaskiner och ställde över 260 krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Osäkra degblandare, bristande skyddsutrustning mot farliga kemiska produkter, oskyddade strömförande elkablar och bristfälliga personalutrymmen. Det är några av bristerna som Arbetsmiljöverket hittade under den samordnade inspektionsinsatsen mot restaurangbranschen.
Läs mer