Bakläxa från Strandhäll: ”Kommuner har inte sänkt sjuktal”

2019-05-09

Arbetet
Fack och arbetsgivare i den kommunala sektorn har inte lyckats minska sjukfrånvaron som de har lovat att göra, anser socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). I april 2016 föreslog regeringen att arbetsgivarna ska stå för 25 procent av sjukpenningen när en anställd har varit sjuk i mer än 90 dagar. Ett förslag som fack och arbetsgivare tyckte illa om. Regeringen lovade att dra tillbaka reformen om parterna själva kunde hitta andra, lika effektiva sätt att minska sjukfrånvaron. I augusti 2016 lade parterna fram ett batteri av insatser som de lovade regeringen att genomföra.
– I kommun- och landstingssektorn ser vi inte att det här har haft önskad effekt. Fortfarande är den stressrelaterade ohälsan i vård och omsorg, inte minst äldreomsorgen, alldeles för hög, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som regelbundet träffar parterna för att följa upp vilken effekt deras insatser har fått.
Läs mer