Beslut om europeisk arbetsmyndighet på EU-möte

2018-12-05

Regeringskansliet
EU-ländernas social-, sysselsättnings-, och hälsoministrar träffas i Bryssel 6–7 december för att diskutera ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet som ska stötta EU-länderna i frågor om gränsöverskridande arbete. Förslaget om likabehandling och förbud mot diskriminering samt förbättrad arbetsmiljö är andra frågor på dagordningen.
Läs mer