Checklista ska sätta stopp för sexuella trakasserier

2018-11-06

Prevent
Nu finns en checklista och enkät som hjälper chefer och fackliga ombud att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är Prevent som tillsammans med arbetsmarknadens parter har tagit fram det kostnadsfria materialet. I nya webbverktyget Förebygg sexuella trakasserier finns en checklista som hjälper organisationen att se till att rutiner och riktlinjer är på plats. Det finns också en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser. Dessutom finns exempel på policy och handlingsplan, och information om vad man kan göra om något redan har hänt.
Läs mer