”Därför dog 82 personer på jobbet under 2018–2019”

2020-02-24

DN.se
Debatt: Erna Zelmin-Ekenhem, Arbetsmiljöverket: Ett återkommande mönster är avvikelser från hur man vanligen agerar och bristande säkerhetsåtgärder. Vår analys av arbetsolyckor med dödlig utgång 2018 och första halvåret 2019 visar annars ingen tydlig koppling mellan typ av olyckshändelse och bransch.
Läs mer