Delrapportering av uppdrag för en välfungerande sjukskrivningsprocess

2019-05-08

Regeringskansliet
Tisdag den 7 maj överlämnade den nationelle samordnaren Mandus Frykman sin delrapportering till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
– Av delrapporten framgår att det finns ett stort engagemang hos berörda aktörer att bidra till att sjukskrivningsprocessen ska fungera väl för individen. Det bådar gott för samordnarens fortsatta arbete och möjligheterna att åstadkomma ett bra stöd till individen. Jag ser fram emot att nästa år ta del av samordnarens förslag, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Syftet med delrapporteringen var att redogöra för hittills genomfört arbete och att ange inriktning framåt. Rapporten innehåller inga förslag eller slutgiltiga ställningstaganden, utan ger ett underlag för det fortsatta arbetet. Utredningens slutbetänkande ska lämnas senast den 30 april 2020.
Läs mer