Dom om egenanställningsföretagens arbetsmiljöansvar överklagad

2019-12-10

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har överklagat Kammarrätten i Stockholms dom från den 30 oktober till Högsta förvaltningsdomstolen. I domen kom kammarrätten fram till att egenanställningsföretaget Cool Company inte är arbetsgivare och därför inte behöver betala sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen.
Läs mer