Ett förlängt arbetsliv kräver förändring

2017-10-11

Suntarbetsliv
Attityden till åldrande och till arbete behöver förändras. Annars går inte välfärden ihop när färre ska försörja allt fler.
– Arbete är i princip bra för hälsan, men vi måste strukturera det bättre, sa forskare Eva Vingård på en SKL-konferens om förlängt arbetsliv. Arbetsmiljön hamnar överst för vad som styr när man väljer att gå i pension. Andra faktorer som spelar in är ett stimulerande arbete, den sociala gemenskapen, den egna hälsan och ekonomin, visar forskning.
Läs mer