EU-Osha inför en ny databas över farliga ämnen

2018-09-11

Europeiska Arbetsmiljöbyrån
Arbetar du med farliga ämnen eller är du chef för personer som arbetar med sådana ämnen? Behöver du mer information om hur man bedömer och hanterar riskerna? Om svaret är ja, titta i EU-Oshas omfattande nya databas över praktiska verktyg och vägledning om farliga ämnen,
Läs mer