Flexibel rehabilitering

2018-03-14

Regeringskansliet
En särskild utredare har studerat om det finns skäl att se över om personer som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Utredaren har också föreslagit åtgärder.
Läs mer