Fokus på tillgänglighet i framtidens vård

2019-06-05

Regeringskansliet
Det tredje delbetänkandet inom utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård, som leds av Anna Nergårdh, har överlämnats till socialminister Lena Hallengren. Delbetänkandet innehåller analyser bland annat inom områden som samverkan, ersättningssystem och förebyggande arbete. Syftet är att långsiktigt stärka svensk primärvård och den nära vården.
Läs mer