Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

2019-06-10

Sveriges Riksdag
Skriftlig fråga 2018/19:713 av Saila Quicklund (M) till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) med svar från Ylva Johansson
Vilken instans anser ministern bär ansvaret för företagshälsovårdens kompetensförsörjning?
Läs mer