Företagshälsovårdens kompetensförsörjning utreds

2019-12-19

Regeringskansliet
Regeringen har beslutat om regleringsbrev för 2020 för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten får i regleringsbrevet i uppdrag att utreda utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården.
Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har tidigare fått i uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. I det tidigare uppdraget visade myndigheten på att det finns ett akut behov av bland annat utbildningar för företagsläkare. Myndigheten föreslog även att det behövdes en utredning för att se över utbildningssituationen för företagsläkare.
Läs mer