Forskningsöversikt om sjukfrånvaro och återgång i arbete

2018-02-09

Uppdrag psykisk hälsa
I arbetet med att förebygga och förkorta sjukskrivningar, som blir allt vanligare på grund av stress och psykisk ohälsa, har en forskningsöversikt tagits fram med varningssignaler och förslag på effektiva insatser för att förebygga och förkorta sjukfrånvaron. Forskningsöversikten ger en överblick av frisk- och riskfaktorer, varningssignaler  och åtgärder på individ-, organisations- och samhällsnivå. 20 procent de anställda står för mellan 62-82 % av den korta sjukfrånvaron.
Läs mer