Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

2020-03-23

SKR
SKR, Sobona och facken ber nu regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården. Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.
- Möjligheten att snabbt kunna förstärka och utöka företagshälsovårdens uppdrag är nödvändigt för att upprätthålla en god arbetsmiljö och en hög patientsäkerhet. Med rätt uppdrag och rätt förutsättningar är företagshälsovården en resurs som bidrar till hela samhällets ansträngningar att hantera och bekämpa effekterna av coronaviruset, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Läs mer