Fortsatt stark utveckling på arbetsmarknaden

2018-08-03

Regeringskansliet
Svensk arbetsmarknad fortsätter att utvecklas starkt. Arbetslösheten är nu nere på 6,2 procent, siffror som Sverige inte sett sedan strax före finanskrisen 2008. Inte minst bland ungdomar är utvecklingen stark, vilket avspeglas i den lägsta andelen långtidsarbetslösa ungdomar på 10 år. Utvecklingen på svensk arbetsmarknad är fortsatt mycket stark. Det visar den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska centralbyrån, SCB, som belyser det andra kvartalet 2018.
Läs mer