Fortsatta satsningar för att förebygga brottslighet i arbetslivet

2019-09-05

Regeringskansliet
Regeringen föreslår att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ökas med 5 miljoner kronor för fler inspektioner som ska förebygga fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Fram till och med juli i år har Arbetsmiljöverket genomfört 970 kontroller. Inspektionsverksamheten är ett effektivt sätt att åstadkomma förändring eftersom den kan bidra till en högre grad av regelefterlevnad. Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet bidrar också till att förebygga dödsolyckor i arbetslivet.
Läs mer