"Framtidens arbetsmiljö i Sverige"

2020-02-24

Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Nu har Myndigheten för arbetsmiljökunskap redovisat uppdragen "Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser" och "Framtidens arbetsmiljö i Sverige" till regeringen och under våren kommer vi att påbörja arbetet med att sprida kunskap från uppdragen.

Vi ser framtida arbetsplatser som miljöer där medarbetare och chefer är friska och känner större välbefinnande efter arbetsdagens slut. På uppdrag av regeringen har vi sammanställt kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser samt sammanställt nationell och internationell forskning om hur ett arbetsliv i förändring kan påverka arbetsmiljö.

Rapporten "Faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser" sammanställer kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Detta kräver att en ny kultur och ett nytt tänkesätt växer fram, som utöver risker och utmaningar ser möjligheter, friskfaktorer och det som är salutogent i arbetsmiljön.

Rapporten "Framtidens arbetsmiljö i Sverige" pekar på pågående och annalkande förändringar inom arbetslivet och eventuella konsekvenser av dessa för arbetsmiljöarbetet, inte minst vad gäller följder av digitaliseringen, robotiseringen och den snabba omvälvande tekniska utvecklingen.

I och med lanseringen av våra kunskapssammanställningar kommer vi att arrangera webbinarium tillsammans med de forskare som genomfört uppdragen.
https://www.mynak.se/kalender/

DATUM OCH KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING:
16 MARS Ledarskap för hälsa och välbefinnande
23 MARS Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och välmående
20 APRIL Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser
11 MAJ Framtidens arbetsmiljö - trender, digitalisering och anställningsformer
19 MAJ Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande
28 MAJ Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation (plats ej bestämd)

Läs mer