Genusperspektiv på smärta och utmattning

2019-12-11

Suntarbetsliv
När kvinnor får barn så blir de oftare sjukskrivna, framför allt efter andra barnet. Det här fenomenet ska en grupp forskare studera närmare, och de har precis fått ny finansiering för sitt projekt. Den som leder forskargruppen är Maria Arman, docent i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet.
– Statistiskt är det något som händer efter andra barnet. Plötsligt har kvinnorna dubbelt så hög sjukskrivning som männen. Det här kan inte vara individuellt, utan måste vara ett strukturproblem, säger hon.
Läs mer