Hållbart arbetsliv för statlig sektor

2019-04-09

Partsrådet
Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv för en bättre arbetsdag, varje dag i statlig sektor.
Genom programmet Hållbart arbetsliv erbjuder Partsrådet operativt stöd till statliga myndigheter. Partsrådet stöttar verksamhetsutveckling för långsiktig social och organisatorisk hållbarhet, genom att rusta statliga myndigheter för framtidens utmaningar idag. Programmet av tjänster är utvecklat tillsammans med statliga verksamheter och är centralt förankrat inom det statliga avtalsområdet. Tjänster är kostnadsfria att ta del av.
Läs mer