Hon jobbar för ett mer smärtfritt arbetsliv

2019-08-09

Arbetarskydd
Sveriges enda professor i metoder för företagshälsa Irene Jensen vet vad smärta betyder. Hon har ägnat sitt yrkesliv åt att forska på metoder för ett bättre arbetsliv.
– Om arbetsgivare får bra stöd så kan de också genomföra ett bra hälsoarbete.
Läs mer