Hur mycket ska Arbetsmiljöverket informera?

2020-01-20

Arbetarskydd
Jag är en arbetsgivare på ett mindre företag och nyligen var Arbetsmiljöverket på besök. Jag upplever att det har blivit svårare att följa reglerna och föreskrifterna och göra rätt. Tidigare fick vi mer information och stöd från verkets inspektörer. Nu är det bara kontroll som gäller. Hur mycket ska de informera och hur mycket ska de kontrollera egentligen?
Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:
- Grunden vid inspektion är såklart att Arbetsmiljöverket har i uppdrag att kontrollera arbetsmiljön och att företagen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag skulle dock önska att det fanns en ännu tydligare och mer frekvent dialog mellan företagen och inspektörerna i syfte att minska riskerna för ohälsa och olycksfall.
Läs mer