ILO antog konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

2019-06-27

Regerinskansliet
Under ILO:s internationella arbetskonferens den 10 juni – 21 juni slutförhandlades och antogs en konvention och rekommendation om våld och trakasserier i arbetslivet. Sverige var pådrivande för att konventionen röstades igenom på konferensen.
Läs mer