Inomhusarbete ger ökat behov av dagsljus

2019-06-25

Previa
Kan ökad tillgång till dagsljus vara ett sätt att motverka stress och utbrändhet? Kanske. Mer forskning behövs, men att det finns ett tydligt samband mellan dagsljus, välmående och prestation är numera bevisat.
Elektroniskt ljus har i stor utsträckning ersatt naturligt dagsljus i vår vardag. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan dramatiskt, liksom sömnstörningar och trötthet. Stress och psykisk ohälsa ligger på en oroväckande hög nivå. Ökad inomhusvistelse och brist på dagsljus är ett av de viktigaste orsakssambanden.
Läs mer