Jobb är bra för hälsan

2019-08-09

Prevent
Att börja jobba igen efter semestern kan kännas tungt och lite ångetsskapande. Men forskning visar att jobb tvärtom är bra för den psykiska hälsan.
– Resultaten kan tolkas som att mervärdet från att ha ett arbete gör att det är värt att ”offra” livstid för att få en bättre hälsorelaterad livskvalitet, säger Fredrik Norström forskare vid institutionen för epidemologi och global hälsa vid Umeå universitet.
Läs mer