Kunskapsöversikt om nytänkande metoder

2019-12-11

Akademikerförbundet SSR
En kunskapsöversikt lanserades nyligen där fem forskare skriver om ingredienserna till Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA). Översikten handlar om arbetsmiljö, rekrytering och ledarskap och vänder sig till den som bättre vill förstå hur nytänkande metoder för inkludering och hållbarhet skapar vinnande organisationer.
Läs mer