Läkarbesök kan vara skattebefriade

2019-02-07

Personal & Ledarskap
Från och med 1 juli 2018 gäller ju att anställdas ­förmån av fri hälso- och sjukvård är skattepliktig. Men undantag finns.
Fråga: Finns det verkligen inte något fall när en arbets­givare kan bekosta en anställds hälso- och sjukvård utan att den anställde ska beskattas och arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter för denna förmån?
Skatteexperten svarar: Jo då, det finns tre situationer när en anställd kan få fri sjukvård av sin arbetsgivare skattefritt. Den första situationen är när den anställde insjuknar under tjänstgöring utomlands och uppsöker en läkare där...
Läs mer