Lärosätenas arbete med studenthälsovård kartläggs

2019-11-29

Regeringskansliet
Fler studenter ska må bra under studierna. I dag är den psykiska ohälsan alltför utbredd bland studenter och flera studentorganisationer har också uppmärksammat detta. Nu får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kartlägga universitets och högskolors arbete med studenthälsovård.
Läs mer