”Låt företagshälsovården bli primärvård”

2018-08-08

Dagens Medicin Debatt
Det skriver läkaren och miljöpartisten Fredrik Leijerstam.

Dagens primärvård dras med en rad olika problem. Några av dessa problem är:
• Primärvården har på många håll en mycket hög belastning.
• Intygsutfärdande till bland annat  Försäkringskassan tar tid och resurser från en redan pressad primärvård
• Många intyg innehåller inte tillräckligt god information för att Försäkringskassan ska kunna fatta beslut. Intygen skickas därför åter till den läkare som har utfärdat intyget för komplettering. Det tar ytterligare tid för läkaren och för patienten.
• De flesta sjukintyg baseras enbart på läkarens bedömning av patienten i rummet, samt patientens uppgifter om vad hens arbete innebar. Inga besök på arbetsplatsen. Ingen kontakt med arbetsgivare (utom när det gått så långt att förtidspension blev aktuellt). Det blir inga bra intyg.
• Många patienter bor långt från sina arbetsplatser. När de ska till läkare får de då ta ledigt hela eller del av en arbetsdag för ett besök som ofta tar väldigt kort tid.
Läs mer