Lös personalbristen med inkludering

2019-08-14

Dagens Samhälle
För att klara personalbristen inom offentlig sektor behövs satsningar för mer inkluderande arbetsplatser, där nyanlända får tidig yrkes- och språkträning. Sådana satsningar skulle också bidra till integrationen i samhället. Det skriver Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare på företagshälsan Avonova.
Läs mer