Må bättre med dygnsrytmljus

2018-06-13

Suntarbetsliv
Kroppen mår bäst om den får behålla sin naturliga dygnsrytm. Nu visar dansk forskning att dygnsrytmljus är bra för både personal och patienter på dygnet-runt-avdelningar. Ljus som härmar dygnets växlingar förbättrar sömn, pigghet och kanske även återgång till dagsrytm efter nattskift. En ny forskningsstudie visar att belysning som efterliknar dygnets naturliga skiftningar ger bättre arbetsmiljö för nattarbetande vårdpersonal. Studien har genomförts på Århus universitetssjukhus och på Rigshospitalet Glostrup. 26 sjuksköterskor inom intensivvård och rehabilitering deltog. Alla arbetade minst ett nattskift i veckan på avdelning med dygnsrytmljus.
Läs mer