Mandus Frykman arbetspsykolog och forskare utsedd till nationell samordnare

2018-04-13

Karolinska Institutet
Regeringen har utsett Mandus Frykman, forskare vid Karolinska Institutet och arbetspsykolog på Previa, till nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. I denna nyinrättade funktion ska han se över hur sjukskrivningen kan utvecklas ur ett individperspektiv.
– Jag är mycket glad och stolt över uppdraget. Det är oerhört spännande och en möjlighet att vara med och påverka i större skala, säger Mandus Frykman, forskare vid LIME, institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet.
Enligt socialminister Annika Strandhäll har Mandus Frykman, liksom sjukförsäkringens utredare Claes Jansson, ett tydligt mandat att driva på utvecklingen mot en trygg och moderniserad sjukförsäkring.
Läs mer på KI
Läs mer på regeringskansliet