Medicinska kontroller i arbetslivet -nya föreskrifter

2019-06-26

Arbets- och miljömedicinbloggen i Linköping
Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) träder i kraft 1 november 2019. Trots systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete finns det arbeten där risk för skada eller ohälsa kvarstår. Därför kräver Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren anordnar medicinska kontroller för arbetstagare i vissa arbeten.
Läs mer