När ska mina anställda förmånsbeskattas för vård?

2019-11-06

Resultat
Förmån för hälso- och sjukvård, samt företagshälsovård. Var går gränserna?
Senaste året har beskattning av företagshälsovården hamnat i fokus. Förklaringen är ett riksdagsbeslut från våren 2018. Då bestämde politikerna att skattefriheten för förmån av inte offentligt finansierad hälso- och sjuk­vård skulle slopas. De nya reglerna infördes I juli 2018 och innebär att en an­ställd som får icke offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsförmåner av sina arbetsgivare, till exempel en sjukvårds­försäkring, förmånsbeskattas. Arbetsgi­varen ska betala arbetsgivaravgifter för förmånen och samtidigt är kostnaden avdragsgill i verksamheten.
Läs mer