Ny funktion ska minska sjukskrivningar

2018-11-05

Kollega
Det kan ta lång tid att komma igen efter att ha gått in i väggen. Men tack vare rehabkoordinatorn från företagshälsovården på pappersbruket Billerud Korsnäs blev Lottas sjukfrånvaro kort. Insatserna fick även positiva effekter på arbetsplatsen. Tack vare Lottas sjukskrivning och Åsas rehabiliteringskoordinerande blev både Lotta och hennes avdelning friska.
Läs mer