Ny rapport: Akut behov av fler företagsläkare

2019-04-23

Läkartidningen
Behovet av utbildningar för företagsläkare är akut. Nuvarande situation är ohållbar. Det skriver den nya Myndigheten för arbetsmiljökunskap i en rapport.
Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) som startade i juni 2018, har på regeringens uppdrag analyserat behovet av utbildning för de yrkesgrupper som jobbar inom företagshälsovården. Rapporten bygger på intervjuer och enkätundersökningar med berörda parter. Behovet av utbildningar och kurser är generellt omfattande, för alla yrkesgrupper på området, enligt rapporten. Särskilt stort är behovet av utbildning för arbetsmiljöingenjörer och företagsläkare. I dag har 1 130 läkare specialistbevis inom området – men närmare 900 av dessa är över 65 år. Vägen till specialist har sett ut på olika sätt. Specialiteten kallas i dag arbetsmedicin och är enligt Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och landsting en av de tydligaste bristspecialiteterna.
Läs mer