Ny rapport om äldres situation i arbetslivet

2018-01-19

Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting
För att säkra våra välfärdssystem och vår kompetensförsörjning behöver människor stanna kvar längre i arbetslivet. Rapporten ”Äldre i arbetslivet” har kartlagt situationen som den ser ut idag och visar på utmaningar och möjligheter. Medelåldern för Sveriges befolkning blir allt högre och det finns en stark önskan från politiskt håll om att människor ska stanna kvar längre i arbetslivet. Det är viktigt både för att säkra välfärdssystem och för kompetensförsörjningen. Nyligen publicerades rapporten ”Äldre i arbetslivet” – en  omvärldsanalys som belyser kritiska områden vad gäller äldres deltagande i arbetslivet.
Läs mer