Nya sätt att organisera arbetet - betydelsen för arbetsmiljö och hälsa

2018-03-13

Arbetsmiljöverket
På ett seminarium den 7 mars presenterades en ny kunskapssammanställning och forskarantologin ”Gränslöst arbete”. Sättet att organisera en verksamhet påverkar effektiviteten, kreativiteten och produktiviteten men även arbetsmiljö och hälsa. Kunskapssammanställningen ”Nya sätt att organisera arbete” tittar på hur strukturella och organisatoriska förhållanden samspelar med arbetsmiljön. Vilka förutsättningar, utmaningar och behov uppstår när nya sätt att organisera arbetet och arbetskraften etablerar sig på arbetsmarknaden? Vad innebär de nya arbetsformerna från ett arbetsmiljöperspektiv och vilka risker och möjligheter kan dessa vara förenade med?
Ta del av av rapporter, presentationer och filmer från seminariet.