Ökad risk för typ 2-diabetes hos städare, yrkesförare och fabriksarbetare

2019-11-28

Läkartidningen
Sedan tidigare är det känt att personer i yrken med låg socioekonomisk status har en ökad diabetesrisk, men hur risken skiljer sig mellan specifika yrkesgrupper har inte kartlagts. Forskare har nu studerat yrke och risken att utveckla typ 2-diabetes. Studien baseras på registerdata från hela den yrkesarbetande svenska befolkningen.
Läs mer