Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

2019-03-13

Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket genomför nära 2 000 inspektioner i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende, ambulans och vårdcentraler, men även reklam- och webbyråer.
Läs mer