Organisatoriska aspekter bör tas med i medicinska utvärderingar

2019-11-28

Läkartidningen
Vi vet väldigt lite om hur ledarskap och olika organisationsformer påverkar vårdens resultat. Medicinsk utvärdering bör därför i större utsträckning inkludera organisatoriska aspekter. Forskning om ledarskap och organisation kännetecknas ofta av fallstudier. Möjligheterna att generalisera är därmed mycket begränsade. Medicinsk utvärdering är fokuserad på att belysa effekterna av behandlingsmetoder och inkluderar sällan inverkan av organisatoriska faktorer som till exempel ledarskap, personalens kompetens och trivsel som också påverkar de medicinska resultaten. Det finns stora möjligheter att få bättre kunskap och insikt om dessa två forskningsfält börjar samverka. Medicinsk utvärdering bör i större utsträckning inkludera organisatoriska aspekter.
Läs mer